Fonden støtter

Legater gives til:

Tidligere medarbejdere med min. 5 års anciennitet

Unge handelsstuderende, som ønsker at tage til udlandet 1 eller 2 semestre og dygtiggøre sig enten via videregående handelsuddannelse eller virksomhedspraktik.

Ansøgeren skal enten have gennemført en erhvervsrettet uddannelse eller være tæt på at afslutte uddannelsen.

Det forventes at ansøgeren under uddannelsen har udvist et særligt engagement og opnået et tilfredsstillende karakterniveau.