Historie

Verner Max Christensen fik sin uddannelse i et handelsfirma. I 1945 efter krigens afslutning tog han til England for at forhandle kontrakter bl.a. vedr. import af metaller og etablerede sin egen grossistvirksomhed. I de følgende år opbyggede han V.M. Christensen A/S.

Aktiviteterne blev bl.a. suppleret med udlejning af forskallingsmateriel m.v. i VMC Stålcentrum A/S.

Muligheder gav inspiration
Optimisme sammen med et målbevidst dagligt samarbejde bragte resultater.

I 1960’erne stiftede han sammen med sin ægtefælle Grosserer V.M. Christensen og Fru Gerda Christensens Fond, der havde til formål at støtte medarbejdere og tidligere medarbejdere.